Всеукраїнський фонд Крок за Кроком
Міжнародний фонд відродження
together, we grow
together, we grow

У грудні 2013 року Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» розпочав реалізацію проекту «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах», метою якого є розвиток спроможностей  ромських батьків дітей віком від народження до 6 років забезпечувати необхідну підтримку своїм дітям для успішного розвитку та подальшого навчання, а також бути активними захисниками прав своїх дітей, зокрема, права на якісну дошкільну та початкову освіту.

Проект «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах» базується на результатах проекту «Центри підтримки батьків і дітей ромських громад Закарпаття», що впроваджувався ВФ «Крок за кроком» у 2011-2012 роках у партнерстві з програмою «Рома України» Міжнародного фонду «Відродження» за підтримки ініціативи «Копачі Рома» та програми «Раннє дитинство» Фонду Відкритого Суспільства.

Актуальність проекту обумовлена складною ситуацією у сфері освіти ромів, з наголосом на дошкільну освіту. Так, за даними дослідження, що проводилося Харківським інститутом соціальних досліджень у 2012 р., така складна ситуація з освітою ромських дітей пов`язана з багатьма чинниками, зокрема: 

 • складністю процедури оформлення дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • необхідністю частково оплачувати харчування дітей, що при середньому бюджеті 400 грн. на сім`ю є майже неможливим;
 • існуючим ставленням серед педагогів;
 • браком компетентності у роботі в полікультурному середовищі.

Мета Проекту досягається через реалізацію наступних цілей:

 1.      Подальше поширення результатів проекту, як у Закарпатській області, так і в інших областях України, де проживає ромське населення.
 2.      Розвиток компетентності педагогів працювати у різноманітному навчальному середовищі з ромськими дітьми, у тому числі й дітьми із соціально вразливих груп, шляхом реалізації навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості» (робоча назва) в систему вищої педагогічної освіти.
 3.      Розвиток мережі, що буде об`єднувати фахівців, батьків і представників державних органів управління в питаннях забезпечення якісної освіти для ромських дітей.

Основні заходи проекту будуть здійснюватися у наступних напрямах:

 • Організація діяльності шести Центрів для батьків у ромських громадах, що включатиме:
  • навчання персоналу Центрів роботі з батьками
  • наставницьку підтримку персоналу
  • розроблення посібника для інструкторів по роботі з батьками
  • тренінги для батьків на базі Центрів.
 • Організація діяльності за напрямом «Вища школа», що включатиме:
  • створення та впровадження навчального курсу «Освіта для соціальної справедливості» у вищі педагогічні навчальні заклади
  • проведення тренінгу для викладачів пілотних вищих педагогічних навчальних закладів, видання курсу.
 • Поширення досвіду проекту шляхом:
  • проведення семінару з питань створення власних сайтів та їх наповнення
  • виготовлення рекламного фільму
  • видання друкованої продукції проекту.

Проект реалізується у Закарпатській, Волинській, Одеській та Черкаській областях.